Echodiagnostiek

Is de spier gescheurd, de pees verkalkt of is er sprake van een bursitis? Met echografie kunnen wij met grotere zekerheid de juiste diagnose stellen.

Diagnose stellen

FysioVandaag beschikt over een hypermoderne EchoMaster. Hiermee wordt uw bewegingsapparaat gedetailleerd in beeld gebracht, kunnen wij afwijkingen zien en eventuele aandoeningen vaststellen. Dat geeft meer zekerheid bij het stellen van de diagnose, waardoor we het beleid en de effectiviteit van de behandeling optimaliseren!

Tijdens de behandeling

Het echoapparaat wordt niet alleen gebruikt voor het vaststellen van een aandoening. We kunnen ook de vorderingen van de behandeling zichtbaar én meetbaar maken. De beelden (zowel van het begin van de behandeling als tussentijds) kunnen makkelijk opgeslagen worden. Zo ziet u zelf dus ook de voortgang van de klacht en de effectiviteit van de behandeling.
De echobeelden kunnen gebruikt worden als aanvulling op eventuele vervolgonderzoek door een specialist of sportarts.

Vergoedingen
Echo is een onderdeel van uw behandeling en wordt dus niet extra gefactureerd.

Afspraak maken